Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 301/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2016-09-14

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Rybniku z 2016-09-14
Data orzeczenia:
14 września 2016
Data publikacji:
15 listopada 2016
Sygnatura:
III K 301/16
Sąd:
Sąd Rejonowy w Rybniku
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Sylwia Rehlis
Protokolant:
sekr.sądowy Gabriela Górecka
Hasła tematyczne:
Zatarcie Skazania
Podstawa prawna:
85kk, 91§2kk, 86§ 1 i 2 kk
Teza:
W tym miejscu komentarza wymaga jeszcze kwestia zatarcia skazania, a dokładnie stanowiska sądu odwoławczego odnoście wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie o sygn. akt II K 85/11. Otóż nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, iż wymieniony wyrok uległ zatarciu, gdyż zgodnie z art. 4 § 1 kk, który powinien mieć tu zastosowanie, zatarcie skazania nastąpiło z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 76 § 1 kk w brzmieniu sprzed 1.07.2015 roku). Zdaniem Sądu rozstrzygającego w niniejszej sprawie nie doszło w ogóle do zatarcia skazania tego wyroku. Reguła wyrażona w art. 4 § 1 kk nie ma zastosowania do instytucji zatarcia skazania (analogicznie zresztą jak do instytucji przedawnienia czy warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, tak m.in. wyrok SN w uchwale Izby Karnej z dnia 11 stycznia 1999 r., I KZP 15/98, OSNKW 1999, z. 1-2, poz. 1., Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 19 listopada 1998 r. II Akz 123/98 i II Akz 126/98, Prok. i Pr. 1999, z. 4, poz. 11, Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 29 października 2009 r., II AKa 186/09 LEX nr 550486), gdyż jest regulacją z zakresu granic odpowiedzialności, a nie środków polityki karnej. W ocenie Sądu przepis art. 4 § 1 kk dotyczy chwili orzekania o karze, a nie jej wykonania (tu zatarcia). O trafności tego poglądu przekonują przede wszystkim przepisy przejściowe, które regulują te kwestie w wypadku zmiany ustawy. Tak też stało się w przypadku nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku, ustanawiającego zasadę jednoczesnego zatarcia wszystkich skazań (art. 76 § 1 kk w zw. art. 108 kk). Otóż zgodnie z art. 21 w.w ustawy do skazań prawomocnymi wyrokami wydanymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w przedmiocie zatarcia skazania stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadaną niniejszą ustawą, chyba że okres zatarcia skazania upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Podobnie zresztą rzecz się ma gdyby chodziło o terminy przedawnienia. Dopóki nie nastąpi zatarcie lub przedawnienie stosujemy nowe przepisy. Na gruncie rozstrzyganego przypadku wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 15 kwietnia 2011 roku, uprawomocnił się 23 kwietnia 2011 rok, a okres próby wyznaczony tym wyrokiem to 4 lata. Koniec okresu próby i kolejne 6 miesięcy, upływały w momencie obowiązywania nowych przepisów dotyczących zatarcia skazania, co przesądza o konieczności uwzględnienia tego wyroku przy orzekaniu o wyroku łącznym
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Musiolik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Rehlis
Data wytworzenia informacji: