Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1121

I C 618/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2018-12-11

Data publikacji: 2020-02-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt I C 618/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Buczek - Fidyka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Ewa Klepek po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2018 r. w Rybniku sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko S. L. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR E
Czytaj więcej»

I C 620/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-12-14

Data publikacji: 2021-03-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt I C 620/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Michał Wiekiera Protokolant: stażysta Monika Gawliczek po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2020 r. w Rybniku na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko M. J. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanego M. J. kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»

I C 730/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2018-07-24

Data publikacji: 2018-11-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zachowanie sprawcy szkody polegające na nieprawidłowym wskazaniu w pozwie adresu pozwanej w innej sprawie a następnie powtórzenie swej informacji we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
Sygn. akt I C 730/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Gomola Protokolant: starszy protokolant Lucyna Kłapczyk - Brych po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2018 r. w Rybniku sprawy z powództwa G. W. przeciwko Gminie R. - ZGM w R. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Gminy R. - ZGM w R. na rzecz powoda G. W. kwotę 1.648,20 ( jeden tysiąc sześćset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia gr
Czytaj więcej»

I C 677/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2019-08-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: stwierdzenie wygaśnięcia służebności z powodu niewykonywania przez lat 10 może nastąpić w trybie art. 189 kpc
Sygn. akt I C 677/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Patrycja Paloc - Kopka Protokolant sekr. sądowy Malwina Folek-Pietrygała po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. w Rybniku sprawy z powództwa Nasze M G. S. , (...) Sp. Jawna w R. przeciwko G. W. (1) , P. W. , J. K. , A. B. o ustalenie 1 stwierdza, że prawo drogowe bliżej określone w §8 kontraktu z 6 grudnia 1932 roku na rze
Czytaj więcej»

I C 741/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2018-04-17

Data publikacji: 2018-08-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uwzględniono powództwo częściowo
Sygn. akt I C 741/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Buczek - Fidyka Protokolant: starszy protokolant Lucyna Kłapczyk - Brych po rozpoznaniu 12 kwietnia 2018 r. w R. sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w R. przeciwko K. C. , T. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych na rzecz powoda solidarnie 4.612,73zł (cztery tysiące sześćset dwanaście złotych siedemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 753/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2018-11-22

Data publikacji: 2019-01-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono powodztwo
Sygn. akt I C 753/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Wiekiera Protokolant: starszy protokolant Magdalena Lewandowska-Born po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. w Rybniku na rozprawie sprawy z powództwa easyDEBT N. Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko G. W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda easyDEBT N. Seku
Czytaj więcej»

I C 766/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2017-12-22

Data publikacji: 2019-01-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: art. 160 ust. 7 ustawy z dnia 27.07.2016r. prawo o szkolnictwie wyższym oddalono powództwo
Sygn. akt I C 766/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Gomola Protokolant: starszy protokolant Lucyna Kłapczyk - Brych po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. w Rybniku sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko M. D. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanej M. D. kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych) tytułem zw
Czytaj więcej»

I C 788/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-06-21

Data publikacji: 2022-02-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: powództwo oddalono
Sygn. akt I C 788/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2021r. Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Kamila Przeczek po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2021 roku w Rybniku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko H. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt: I C 788/20 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. w W. wniósł pozew, w którym domagał się zasądzenia od pozwanej H. K. kwoty 969,44 zł z odsetkami ustawowym
Czytaj więcej»

I C 806/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2019-03-26

Data publikacji: 2019-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt I C 806/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Buczek - Fidyka Protokolant: starszy protokolant Lucyna Kłapczyk - Brych po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2019 r. w Rybniku sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko P. L. o zapłatę oddala powództwo. SSR Ewa Buczek – Fidyka Sygn. akt I C 806/18 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialno
Czytaj więcej»

I C 844/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-09-08

Data publikacji: 2022-09-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: częściowo uwzglęniono
Sygn. akt I C 844/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Agata Mikołajczyk Protokolant: protokolant Katarzyna Stania po rozpoznaniu w dniu 8 września 2021 r. w Rybniku sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w R. przeciwko (...) Bank S.A. w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 11.737,80 (jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem 80/100) złotych, 2 zasądza od poz
Czytaj więcej»