Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1191

VI GC 1266/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-10-28

Data publikacji: 2021-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VI GC 1266/17 WYROK WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Rybniku VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Witold Zawisza Protokolant: stażysta Aleksandra Chmielewska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020 roku w Rybniku na rozprawie sprawy z powództwa (...) przeciwko (...) sp. k. w G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) sp. k. w G. na rzecz powódki (...) kwotę 51.172,55 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy
Czytaj więcej»

VI GC 1351/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2018-09-24

Data publikacji: 2019-01-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
1.Sygn. akt VI GC 1351/17 1.0.0.1.WYROK 1.0.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Rybniku, Wydział VI Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Andrzej Makówka Protokolant stażysta Barbara Pytlik po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. w Rybniku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) S.A. w W. 2.o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 6.028,22 zł (sześć tysięcy dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia dwa grosze) z odsetkami ust
Czytaj więcej»

VI GC 1440/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2018-12-18

Data publikacji: 2020-03-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VI GC 1440/17 WYRO WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rybniku VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: (...) Barbara Golec Protokolant: Justyna Leszczyńska po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 roku w Rybniku na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w Ś. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz powódki (...) sp. z o.o. w Ś. kwotę 3
Czytaj więcej»

VI GC 1341/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2021-07-21

Data publikacji: 2022-04-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
1.Sygn. akt VI GC 1341/20 1.0.0.1.WYROK 1.0.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Rybniku, Wydział VI Gospodarczy w składzie Przewodniczący Sędzia Andrzej Makówka Protokolant stażysta Katarzyna Las-Muras po rozpoznaniu 21 lipca 2021 r. w Rybniku na rozprawie, w postępowaniu gospodarczym, uproszczonym, sprawy z powództwa D. I. przeciwko (...) S.A. w S. 2.o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda 8.313,06 zł (osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych sześć
Czytaj więcej»

VI GC 1417/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2019-10-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VI GC 1417/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Wyrwas - Oliwkiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aleksandra Nikiel po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 roku w Rybniku na rozprawie sprawy z powództwa T. S. ( S. ) przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda T. S. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) w W. kwotę 1.879,47 zł (j
Czytaj więcej»

VI GC 1493/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-10-20

Data publikacji: 2021-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VI GC 1493/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Rybniku VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Justyna Wyrwas – Oliwkiewicz Protokolant: protokolant Barbara Gieras po rozpoznaniu w dniu 8 października 2020 roku w Rybniku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko S. Ł. ( Ł. ) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz pozwanego S
Czytaj więcej»

VI GC 1483/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-10-05

Data publikacji: 2021-09-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygn. akt VI GC 1483/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Rybniku VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: asesor sądowy Barbara Golec Protokolant: Justyna Leszczyńska po rozpoznaniu w dniu 5 października 2020 roku w Rybniku na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w K. przeciwko J. P. ( P. ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. P. na rzecz powoda (...) S.A. w K. kwotę 11 271,48 zł (jedenaście tysięcy dwieście siedemdzi
Czytaj więcej»

VI GC 1500/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2020-02-04

Data publikacji: 2021-04-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VI GC 1500/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Rybniku VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: asesor sądowy Barbara Golec Protokolant: Justyna Leszczyńska po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2020 roku w Rybniku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. przeciwko (...) sp. z o.o. w R. o wydanie nieruchomości 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 900,00 zł (dziewięćse
Czytaj więcej»

VI GC 1429/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2019-07-18

Data publikacji: 2021-03-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VI GC 1429/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Rybniku VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Justyna Wyrwas – Oliwkiewicz Protokolant: starszy protokolant Elżbieta Radochońska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2019 roku w Rybniku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki jawnej w W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda (...) Spółki jaw
Czytaj więcej»

VI GC 1511/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 2018-11-29

Data publikacji: 2019-07-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: w myśl utrwalonego orzecznictwa, statio fisci reprezentujące w sprawie Skarb Państwa zostało prawidłowo wskazane jako Nadleśnictwo Rybnik (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2012 r. I ACz 709/12, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2011 r. I CSK 582/10). Oznaczenie takie jest zgodne z treścią przepisu art. (...)
Sygn. akt VI GC 1511/18 WYRO WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Rybniku VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: ASR Barbara Golec Protokolant: Justyna Leszczyńska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 roku w Rybniku na rozprawie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo R. przeciwko Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w G. o zapłatę 1 zasądz
Czytaj więcej»