Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 1198/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Rybniku z 2021-01-19

Sygn. akt III K 1198/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2021r.

Sąd Rejonowy w Rybniku III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący

SSR Joanna Kucal

Protokolant

Magdalena Migulla

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021r. sprawy

G. K. (K.)

s. J. i A.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że

w dniu 25 maja 2020 r. w S. w działając w warunkach powrotu do przestępstwa. będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w. R. z dnia 24 maja 2017 roku, sygn. akt IIIK 867/16 za czyn z art. 178a§4 kk, w zw. z art. 64§ 1kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w ramach wyroku łącznego orzeczonego przez Sąd Rejonowy w. R. w dniu 16 listopada 2017 roku, sygn.. akt IIIK 411/17 w okresie od 29 kwietnia 2017 do 24 sierpnia 2018, nie stosując się tym samym do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w. R. z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt IIIK 867/16 roku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, prowadził w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym, (1.07 mg./l alkoholu w wydychanym powietrzu) pojazd mechaniczny a to samochód osobowy m-ki (...) nr. rej. (...)

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk, w zw. z art. 244 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk, w zw. z art. 64 § 1 kk

1)  uznaje oskarżonego G. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego ustawowe znamiona przestępstwa z art.178a § 4 kk w zw. z art. 178a § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na mocy art.178a § 4 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2)  na mocy art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio;

3)  na mocy art. 43a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 10000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

4)  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

Sędzia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 1198/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

G. K.

W dniu 23 maja 2020r. w S. w działając w warunkach powrotu do przestępstwa. będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w. R. z dnia 24 maja 2017 roku, sygn. akt III K 867/16 za czyn z art. 178a § 4 kk, w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w ramach wyroku łącznego orzeczonego przez Sąd Rejonowy w. R. w dniu 16 listopada 2017 roku, sygn. akt III K 411/17 w okresie od 29 kwietnia 2017 do 24 sierpnia 2018, nie stosując się tym samym do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w. R. z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt III K 867/16 roku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, prowadził w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym, (1,07 mg./l alkoholu w wydychanym powietrzu) pojazd mechaniczny a to samochód osobowy m-ki (...) nr. rej. (...)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 23 maja 2020r. funkcjonariusze policji P. K. i Ł. O. pełniąc służbę w patrolu zmotoryzowanym w S. na ul. (...) zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki S. (...) o nr rej. (...), którym okazał się być oskarżony G. K..

wyjaśnienia oskarżonego

notatka urzędowa

k. 15, k. 45

k. 1

2. W trakcie kontroli od kierującego wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu, wobec czego został on poddany badaniu na urządzeniu typu Alco-Sensor (...) z wynikiem: I o godz. 13.14 – 1,07 mg/l, II o godz. 13.16 – 1,07 mg/l alkoholu w powietrzu wydychanym. Po sprawdzeniu okazało się, że osoba ta posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Badanie weryfikacyjne na urządzeniu Alcotest 9510 wykazało: I o godz. 15.12 – 0,98 mg/l, II o godz. 15.17 – 0,94 mg/l alkoholu w powietrzu wydychanym.

wyjaśnienia oskarżonego

protokoły badania stanu trzeźwości

świadectwa wzorcowania

notatka urzędowa

k. 15, k. 45

k. 2, k. 4

k. 3, k. 5

k. 1

3. Oskarżony był karany sądownie. Zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w. R. z dnia 24 maja 2017r. sygn. akt III K 867/16 za czyn z art. 178a § 4 kk, w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w ramach wyroku łącznego orzeczonego przez Sąd Rejonowy w. R. w dniu 16 listopada 2017 roku, sygn. akt IIIK 411/17 w okresie od 29 kwietnia 2017r. do 24 sierpnia 2018r., nie stosując się tym samym do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w. R. z dnia 24 maja 2017r. sygn. akt III K 867/16 roku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Oskarżony figuruje w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

karta karna

odpisy wyroków

zaświadczenie o wpisach w ewidencji

k. 32-34

k. 9, k. 31

k. 16

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-----

--------------

--------------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

--------------------------

-------------

---------------

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1, 2

wyjaśnienia oskarżonego

Brak podstaw do ich kwestionowania gdyż korespondują z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

1, 2

notatka urzędowa

Dokument urzędowy, brak podstaw do kwestionowania

2

protokoły badania stanu trzeźwości

świadectwa wzorcowania

Dokumenty urzędowe, brak podstaw do kwestionowania

3

karta karna

odpisy wyroków

zaświadczenie o wpisach w ewidencji

Dokumenty urzędowe, brak podstaw do kwestionowania ich prawdziwości

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

---------

------------

----------------------------

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

-------------

-------------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

------------------------------------------

x

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1

G. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w dniu 23 maja 2020r. w S. prowadził w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym (1,07 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) pojazd mechaniczny, a to samochód osobowy marki S. (...)" nr rej. (...) działając w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w. R. z dnia 24 maja 2017r. sygn. akt III K 867/16 za czyn z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w ramach wyroku łącznego orzeczonego przez Sąd Rejonowy w. R. w dniu 16 listopada 2017r. sygn.. akt III K 411/17 w okresie od 29 kwietnia 2017r. do 24 sierpnia 2018r. nie stosując się tym samym do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w. R. z dnia 24 maja 2017r., sygn. akt IIIK 867/16 roku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Przedmiotem ochrony przepisu art. 178a § 4 k.k. jest bezpieczeństwo ruchu lądowego, wodnego, powietrznego. Jest to przestępstwo formalne i polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego po uprzednim prawomocnym skazaniu za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuszczeniu się czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Powyższy przepis penalizuje zatem zachowanie osoby, która ponownie swoim zachowaniem wypełniła znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości w okresie prawomocnie orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wyczerpuje wyłącznie znamiona występku z art. 178a § 4 k.k., pomiędzy bowiem przepisem art. 244 k.k. a art. 178a § 4 k.k. nie zachodzi kumulatywny zbieg przepisów ustawy w rozumieniu art. 11 § 2 k.k. Opis czynu z art. 244 k.k. w pełni zawiera się w znamionach czynu stypizowanego w art. 178a § 1 i 4 k.k., w związku z czym zmieniono kwalifikację prawną czynu na prawidłową z art. 178 § 4 k.k. w zw. z art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego sąd miał na względzie, iż swoim zachowaniem naruszył jedno z istotniejszych dóbr podlegających ochronie prawnej jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji jak również prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, zaś bezpośrednio – prawidłowe wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w. R. wydanego w sprawie III K 867/16 zawierającego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym są regułami, które w oparciu o wiedzę i doświadczenie określają sposób korzystania z tego ruchu, sprowadzając jednocześnie związane z tym ryzyko dla życia i zdrowia człowieka do stopnia tolerowanego przez społeczeństwo. Same reguły i wprowadzone zakazy nie gwarantują bezpieczeństwa, lecz właśnie przestrzeganie ich ma minimalizować owe zagrożenie. Kierowca pojazdu zaś ma nie tylko prowadzić pojazd zgodnie z zasadami i zakazami, ale także winien go prowadzić rozważnie i ostrożnie, co trudno, co trudno wykazać w niniejszej sprawie. Postawa oskarżonego, który pomimo wcześniejszego prawomocnego skazania ponownie prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości wskazuje, że orzeczona wobec niego kara nie spełniła swoich funkcji, a przede wszystkim nie wpłynęła na jego resocjalizację i postawę, albowiem popełnił występek stypizowany w art. 178a § 4 k.k. Co więcej, bardzo wysokie stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu nakazuje przypuszczać, że oskarżony prowadził samochód osobowy w niedługim czasie po zakończeniu konsumpcji alkoholu, a zatem miał pełną świadomość bezprawności swego zachowania, co jeszcze bardziej rzutuje na stopień społecznej szkodliwości czynu. Podkreślić należy, iż oskarżony, prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości zlekceważył bezpieczeństwo innych osób. Znajdując się pod tak znacznym wpływem alkoholu stwarzał realne i bezpośrednie niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników ruchu jeżdżąc w takim stanie główną ulicą około godziny 13.00.

Oczywistym jest, iż im większy stopień nietrzeźwości kierującego pojazdem mechanicznym, tym większe zagrożenie stwarza on dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, a tym samym wyższy jest stopień szkodliwości jego zachowania. W niniejszej sprawie badania oskarżonego wykazały 1,07 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (art. 115 § 16 k.k.). Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczyła u oskarżonego dolną granicę określającą stan nietrzeźwości i to ponad czterokrotnie. Oskarżony prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości naruszył jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a stopień jej naruszenia u oskarżonego jest wysoki.

Czyn przypisany oskarżonemu jest niewątpliwie przez niego zawiniony. Można mu przypisać winę w czasie jego popełnienia albowiem uzasadnionym było w konkretnej sytuacji wymagać od oskarżonego zachowania zgodnego z normą prawną, a nie zachodziły jednocześnie przyczyny, które odmowę takiego zachowania uzasadniałyby.

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

------------------

----------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-----------------------------

3.4.  Umorzenie postępowania

-------------

---------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

--------------------------

3.5.  Uniewinnienie

---------------

---------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

---------------------

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. K.

1

1

Przy wymiarze kary Sąd miał na uwadze, aby nie przekraczała ona stopnia winy oraz uwzględniała stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu. Sąd baczył, by orzeczona kara spełniała swe cele wychowawcze i zapobiegawcze wobec oskarżonego, uświadamiając mu naganność jego postępowania. Wpływ na wymiar kary miały też względy prewencji ogólnej. Wymierzona kara ma być przestrogą dla potencjalnych uczestników ruchu drogowego, którzy w stanie nietrzeźwości zamierzaliby prowadzić pojazd mechaniczny. Kara ta świadczy o braku tolerancji dla zachowania, jakiego dopuścił się oskarżony. Kara ta ma również uświadomić społeczeństwu konieczność respektowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wskazuje także na to, że brak poszanowania obowiązującego prawa, jego lekceważenie powoduje szereg niekorzystnych konsekwencji. Sąd uznał zatem, że karą adekwatną, spełniającą swoje funkcje i obejmująca jednocześnie cała karygodność działania sprawcy będzie wymierzona na mocy art. 178 a § 4 k.k. kara 1 roku pozbawienia wolności. Tylko izolacja oskarżonego we wskazanym powyżej wymiarze spełni swoje cele zapobiegawcze, zwłaszcza w zakresie prewencji indywidualnej. Oskarżony przejawia skłonność do zachowań sprzecznych z prawem, lekceważy obowiązujący porządek prawny i wymiar sprawiedliwości, sukcesywnie popełnia kolejne przestępstwa, w tym przestępstwa podobne, pomimo odbycia już wcześniej kary pozbawienia wolności.

G. K.

2

1

Na mocy art. 42 § 3 kk orzeczono wobec oskarżonego - obligatoryjny w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 4 kk - środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio. W niniejszej sprawie nie występuje wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami, który zezwala na odstąpienie od orzeczenia zakazu w takiej formie. Oskarżony jawnie lekceważy porządek prawny, sukcesywnie popełnia kolejne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

G. K.

3

1

Na podstawie art. 43a § 2 kk orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 10.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Orzeczona kwota jest minimalną, którą ustawa nakazuje nałożyć na sprawcę występku z art. 178a § 4 kk, zaś sam środek ma w założeniu charakter wyraźnie represyjny i stanowi dla sprawcy dodatkową dolegliwość finansową zbliżoną w swym charakterze do grzywny. Środek ten pełni funkcję związaną z potrzebą kształtowania świadomości prawnej, będąc wyrazem tego, że sprawca popełniając czyn zabroniony powinien spotkać się z pewną i nieuchronną formą dolegliwości.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

----------

-----------

--------------

--------

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-----------------------

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolniono oskarżonego w całości od ponoszenia kosztów sądowych mając na uwadze jego sytuację osobistą i materialną.

6.  1Podpis

Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Kucal

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Musiolik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kucal
Data wytworzenia informacji: